fire-smoke free zone

Spoločnosť dymovent sa zaoberá riešeniami v oblasti požiarneho vetrania, prevádzkovej vzduchotechniky a priemyselného odsávania. Tam kde je to možné, prepojenie týchto systémov môže investorovi priniesť významnú úsporu investičných, ale aj prevádzkových nákladov. Dôležité je, aby už ich návrh bol riešený paralelne od začiatku projektu.

Naše služby

Projekcia

Technické poradenstvo a projektová príprava autorizovanými osobami.

Realizácia

Realizácia, t.j. dodávka a montáž zákaziek   (v prípade požiadavky aj „na kľúč“).

Revízia a servis

Servis a pravidelné revízie namontovaných systémov a zariadení. Revízie požiarnych klapiek a iných požiarnych prvkov.

Využitie skúseností z navrhovania vetracích systémov v spojení vysokou odbornosťou autorov technického riešenia dáva garanciu vysokej miery spoľahlivosti a funkčnosti diela.

Spoločnosť dymovent, s. r. o. má výhradné Oprávnenie pre inštaláciu, spustenie do prevádzky a servis požiarnych zariadení nemeckej firmy Helios Ventilatoren GmbH.

Požiarne vetranie

Ochrana ľudského života a majetku je najdôležitejšou požiadavkou kladenou na dnešné projekty stavieb. Aplikácia systémov pre odvod tepla a splodín horenia sa stala bežnou súčasťou riešení požiarnej bezpečnosti a odpoveďou na neustále sa zvyšujúce nároky v tejto oblasti. Tieto zariadenia slúžia pre viacero rôznych, ale súvisiacich účelov:

Ochrana únikových ciest zabezpečením prísunu čerstvého vzduchu a zabránením prístupu splodín horenia a vplyvu tepla z horenia, tak aby bola možná evakuácia osôb počas požadovaného časového intervalu.

  • Pomoc pri hasení vytvorením nezadymenej vrstvy s dostatočne nízkou teplotou pre umožnenie požiarneho zásahu.
  • Znižovanie teploty počas požiaru, čo umožňuje použitie materiálov s nižšou termickou odolnosťou.

Prevádzková vzduchotechnika

Nútené vetranie vnútorných priestorov stavieb je nevyhnutné na dosiahnutie hygienických požiadaviek kladených platnou legislatívou na novostavby a významne rekonštruované staršie stavby. Jednou z oblastí, kde sa spája požiarne vetranie s vyu- žitím tých istých zariadení na prevádzkové účely, sú podzemné garáže obytných, obchodných a administratívnych budov. Je dobré myslieť na toto prepojenie a navrhovať riešenia, ktoré sú úsporné, tiché a zároveň účinné.

bgBlue
bgDark
bgRed
intro

Priemyselné odsávanie

Moderný priemyselný podnik prikladá vysokú dôležitosť čistote pracovného prostredia zamestnancov a ochrane ovzdušia. Ak je to možné spojiť s nízkymi prevádzkovými nákladmi, je takéto riešenie určite zaujímavé. Základom efektívneho čistenia vzduchu je lokálne, alebo celkové odsávanie založené na vysoko účinných filtračných zariadeniach v spojení s efektívnym hnacím prvkom – ventilátorom.

Pre ľahkú strojársku výrobu, zváracie alebo akékoľvek iné prevádzky s potrebou filtrácie, sú tieto systémy nevyhnutnosťou.
Ich správny návrh a realizácia sú základom pre budúcu spokojnosť prevádzkovateľa.

23082010114
IMG_4031
IMG_6662
Sachs_Levice_017

Kontakt

dymovent, s. r. o.
Pri vinohradoch 269/C,
831 06 Bratislava 35

tel.: + 421 911 992 557
email:

IČO: 48 050 300
IČ DPH: SK2120040087

internetové stránky od Pixel plus, s.r.o.